قديم 11-01-2013, 06:24 PM   #1
-||[عضو نادي الامرآء]||-
 
الصورة الرمزية د/روليان غالي
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الدولة: بلاد العرب أوطاني من الشام لبغدان ومن نجد الى يمن الى مصر فتطوان.."Holy land"..من المحـيط الى الخليج
العمر: 34
المشاركات: 17,035
مقالات المدونة: 5
معدل تقييم المستوى: 26
د/روليان غالي will become famous soon enough
اسلاميات التعريف بالإسلام (باللغة العبرية)


תמצית מאפיינים האסלאם
التعريف بالإسلام
(باللغة العبرية)


2010 - 1431


תמצית מאפיינים האסלאם
השבח לאל ריבון העולמות והתפילה והשלום לראש השליחים נביאינו מוחמד ולצאצאיו ולחבריו.
האסלאם הוא העדות שאין אל מלבד אללה ושמוחמד שליח אללה בלב בלשון ובאיברים , והוא כולל את האמונה בששת עיקרי האימונה וקיום חמשת עיקרי האיסלאם הלכה למעשה כי אות.
והאיסלאם הוא אחרון השליחויות האלוהית שאללה הטיל על אחרון נביאיו ושליחיו "מוחמד בן עבד אללה" עליו השלום, והוא דת האמת שהאל לא יקבל זולתו משום יצור .
והאל קבעו נגיש ופשוט ללא כל סיבוך או קושי ולא חייב את מאמיניו יותר מיכולתם , שאינם סובלים.
זהו דת שבמהותה המונתיאזים ודוגל באמת, בצדק,וברחמים,והוא הדת האדירה המכוונת את האנשים לכל דבר מועיל רוחנית וחומרית בעולם הזה ובעולם הבא, והוא הדת שבא האל תיקן בין הלבבות התועים והתאוות השוטות והצילים מחשכות הסטייה והתווה להם את דרך הצדק והאמת.
והוא דת הישירה והאמינה בכל הצקויות ,סיפוריה הם אמת ,אמונותיה נכונות ,מעשיה ישרים,ומוסריה נשגב ונימוסיה נעלים.
מטרות שליחות האיסלאם היא לממש את הסיעיפים שלהלן:
1- שהאנשים יכירו את אללה בוראם, דרך שימותיו וכינויו ומאפייניו הייחודיים ומעשיו המחוכמים שאין לו שותפים בעשייתם והיותו ראוי למעמד זה לבדו בלא כל שותף.
2- הדרישה מהאנשים לעבוד את אללה לבדו ללא כל שותף, ע"י קיום מצוותיו בספרו "הקוראן" ובהכוונות שליחו " סונה וחדית'" לתיקונים ולאושרם בשני העולמות (בעולם הזה בועולם הבא).
3- להביא לידיעתם את מצבם ואת עתידם לאחר מותם בקבר ובתחיית המיתים ביום הדין ובגורל כל יצור- לגו עדן או לגיהנום בהתאם למעשיהים לטוב ולרע.
אפשר לסכם את עיקר יסודות האסלאם בסעיפים שלהלו:
ראשית עיקרי האימונה "ארקאן אלאימאן":
1- העיקר הראשון – האמונה באללה ,זה כולל את הדברים הבאים
א- האימונה בריבונות אללה יתעלה: כלומר הריבון הבורא הבעלים של העולם המכוון והמנהל לכל ענייני בריאיו ודיינם.
ב- האימונה באולהיות אללה יתעלה כלומר : הוא אל האמת ושאר האלילים זולתי הם שקריים ופסולים.
ג- האימונה בשמיותיו כינוייו ומאפייניו תכלומר: יש לו שמות תואר מיוחדים ומאפיינים מושלמים ונשגבים,לאור האמור בספרו (הקוראן) והכוונות שליחו (סונה,חדית') עלין השלום.
2- העיקר השיני הוא האימונה במלאכים:
המלאכים הם עבדים מכובדים , האל בראם הם עבדיהו וצייתו לו , והוא חייבם למלא משימות מוגדרות , מהם:"גיבריל" האחראי להעברת ההשראה האלוהית מאללה לנביאיו ולשליחותיו ,ומהמלאכים גם " מיקאאיל" האחראי לגשם ולצמחים ,ומהם גם "אסראפיל" האחראי לתריעת השופר ביום הדין , ומהם גם "מלאך המוות" האחראי לנטילת הנישימות ברגע המוות.
3- העיקר השלישי , האימונה בספרי הקודש-
אללה יתגדל ויתקדש הוריד לשולחיו ספרי קודש להדרכת האנשים לטובתם ולתיקונםתמספרים אלה ידוע לנו:
א- התורה שאללה הוריד למושה עליו השלום והוא המפואר בספרי בני ישראל
ב- הברית החדשה "האינגיל" שאללה הוריד לישו (עיסא) עליו השלום.
ג- תהלים (זבור) שאללה העניק לדוד עליו השלום .
ד- מגילות איבראהים עליו השלים שקיבל מאללה.
ה- "אלקוראן" המפואר וגולת הכותרת שאללה הוריד לנביאו מוחמד עליו השלום, אחרון הנביאים שביטל בו את שאר ספרי הקודש הקודמים וערב לשמירתו מזיוף משום שהוא ישאר ראייה חותרת נגד כל היצורים עד יום הדין.
4- העיקר הרביעי – האימונה בשליחים:
אללה שלח שליחים לברואיו, מנוח עליו השלום וכלה במוחמד עליו השלום,וכל השליחים ובכלל ישוע בן מרים ועוזייר עליהם השלום, הם אנשים ברואים ללא שום סממן של ריבונית או אלוהית , שכן הם עבדי האל שזכרו בכבוד השליחות , והוא חתם את השליחויות בשליחות מוחמד עליו השלום שנשלח לכל האנשים ואין נביא אחריו.
5- העיקר החמישי – האימונה באחרית הימים
והוא יום הדין שבו האל אוסף את כל הברואים , עם תחיית המתים מקבורותיהם לחיות חיי נצח בגן העדן או בגיהינום בהתאם למעשיהים, והאימונה באחרית הימים היא האימונה בכל מה שיהיה לאחר המוות מהייסורים וההנאה בקבר (בהתאם למעשי האדם באחייו),דרך תחיית המיתים וכלה ביום הדין לגן עדו או לגיהינום.
6- העיקר השישי – הימונה בגורל.
הגורל הוא האימונה שהאל קבע את בריאת היצורים מראש בתיחכומו ובחוכמתו וכל היצורים ידועים לו ובריאתם כתובה אצלו בלוח השמור , והם נבראו בהתאם לרצון אללה בידיעתו והכוונתו ובבריאתו להם.
 שנית יסודות האסלאם (ארקאן אלאסלאם).
האסלאם מבוסס על חמישה יסודות ואין והמוסלם נחשב מוסלם באמת אם לא יאמין ביסודות אלה ויקיים הלכה למעשה והם:
1- היסוד הראשון העידות (שהאדאתאן) אל מלבד אללה ושמוחמד הוא שליח אללה עדות זו היא המפתח לאסלאם והבסיס שעליו ייבנה.
משמעות העדות ש "מוחמד הוא שליח אללה " היא להאמין לדבריו שמסר ולציית לצויוויו ולסלוד לאיסוריו, ושהאל ייעבד רק במה שהתווה.
2- היסוד השיני – "התפילה"
היא כוללת חמש תפילות חובה יומיות, שהאל התווה למען תהיה מילוי חובה, מצד הבריאים כלפי יוצרם ושבח ותודה לו על חסדיו ,וקשר בין המוסלמים לבין ריבונו, מונולוג של היצור הקורא לאולהיו ומבקש ממנו , ודרך לסלידה מאיסורים ומעבירות.
ועל התפילה הישרה לתקן את דרך האדם, ואמונותיו ומחייבת שכר מאללה בשני העולמות ,ובכל זאת הוא זוכה בשלווה נפשית וגופנית וזה מביא לו אושר בשני העולמות.
3- היסוד השלישי – הצדקת החובה (זקאה)
היא צדקה החלה על כל המחוייבים בה אחת לשנה ,לטובת הראויים לקבלתה העניים ועוד (מצארף אלזקאה ).
ואין היא חובה על העני שרכושו והכנסתיו פחותים מסף חובת מתן הצדקה (ניסאב אלזקאה).
והיא חלה על העשירים להשלמת דתם ואמונתם להגזלת כספיהים ומוסרם, להרחקת מזיקים מהם ומכספיהים, ולטיהורם מעוונת ולניחום הנזקקים והעניים והטיפול בעניינים בכלל , ועם זאת היא אחוז מועט ביותר יחסית לכספים הרבים שהאל העניק להם.
4- היסוד הרביעי – הצום (סיאם)
הוא צום חודש רמדאן המבורך ,החודש התשיעי מחודשי שנת הירח שבו משתתפים כל המוסלמים בניטשת תאוותיהם המקוריות כגון אוכל,שתייה,ויחסי אישות, במשך היום מהפצעת השחר לשקיעת השמש , והאל מפצה את הצמחים בחסדים רבים בהשלמת דתם ואמונתם ומכפר על עוונותיהם ומעלה את דרגות אמונתם ושכרם בשני העולמות.
5- היסוד החמישי – העלייה לרגל (חג'):
הוא ההליכה למסגד האל (הכולל את אלקעבה) במכה לקיום עבודה דתית מיחדת בזמן ובמקום מוגדרים בהלכה המוסלמית ,פעם בחיים.
בעלייה לרגל נאספים המוסלמים מכל קצות תבל אל האדמה הקדושה ביותר ,כדי לעבוד ריבון אחד (אללה) לובשים תלבושת אחידה , ללא הבדל בין נשיא ואזרח , עשיר ועני לבו ושחור. כולם מקיימים את נהלי העלייה לרגל במשותף ( בזמן ובמקום), ובעיקר מעמד ערפה הקפת אלקעבה הקדושה, כיוון תפילת המוסלמים ( קיבלה) וההליכה בין ספה למרוה ,ביסוד זה טמונות תועלות דתיות וחומיות רבות עץ איך ספיר.
 שלישת " איחסאן" – שיא האימונה.
הוא עבודת אללה באימונה ובאסלאם כאילו אתה רואה אותו, וטם טינך רואה אותו הוא רואה אותך , כלומר להרגיש זאת ולנהוג בהתאם להכנות שליח אללה , מוחמד עליו השלום ואי הפרתם כל המצויין לעיל מהווה את הקרוי דת האסלאם.
ידוע כי האסלאם סידר את חייי האנשים יחידים וקבוצות , והבטיח להם אושר בעולם הזה ובאחרית הימים הוא התיר להם נישואים ושידל להינשא , אסר זנות ומשכב זכרים ושאר עוונית , חייב שמירה על קשרי קרבה תבע רחמים על העניים והמסכנים והדאגה לצרכיהם , דרש מוסר טוב וינמוסים ושידל לרכוש אותם, אסר מנהיגים נאחלים והתריע נגדם , התיר רווחים בדרך כשרה במסחר ואסר ריבית ומסחר אסור המלווה במרמה והלולכי שולל, האסלאם התחשב בהבדלים האינבינדיאליים בין האנשים מבחינת מידת דבוקתם בדרך היישר והשמירה על זכויות הזול , לכן נקבעו עונשים מרתיעים לסטיות מצרך האל.
כגון: הכפירה , הזנות, שתיית משקאות משכירים ועוד, כן האסלאם קבע עונשים מרתיעים לפגיעות בזכויות האנשים , חייהם כבודם ורכושם : כגון הרצח הגניבה הוצאה הדיבה ההראהת הגזל והשוד, כך שחומרת העונשים הולמת את חומרת הפשעים עצמם.
האסלאם גם קבע וסידר את יחסי הגומלין בין שליטים ונשלטים והטיל על הנשלטים לציית לשליטים כל עוד לא נדרשו להפר מצוות דת ואסר עליהם למרוד בשליטים למניעת נזקים כללים ופרטחחם.
ניתון לחתום ולומר : האסלאם הכיל בניית יחסים ומעשים נכונים בין העבד לבין ריבונו ( אללה) ובין האדם וחברתו בכל תחומי חייו לכל דבר טוב במוסר בנימוסים וביחסים חברתיים וכלכליים יש שורש ומקור באסלאם שהדריך אליו ושידל לרכוש אותו, וכל דבר פסול ומזיק בכל תחומי החיים במוסר ויחסים החברתיים והכלכלה נמצא שהאסלאם אוסר אותו , ומתריע נגדו וכל אלה מוכיחים את שלמות דת האסלאם וטובו בכל צדדיו
והשבח לאללה ריבון העלומות


0 القرضاوي لِنصر الله:"أنت نصر الطاغوت وحزبك نشر الشيطان"
0 الاعداد في الاسبانية
0 حکاية الفلاح (قصة حقيقية) باللغتين العربية والفارسية
0 مقطوعات من البرمجة العصبية,nlpمجموعة دورات,دكتور أمين رمضان,المرونة,الحكمة,مقطع فيديو
0 1700 مليشيا ‬مسلّحة ‬تدقّ ‬طبول "‬الحرب ‬الأهلية" ‬في ‬ليبيا
0 مقارنة مابين صلاة التراويح في دبي و بنجلاديش
0 تعلم إبتكار الأفكار | اختيار الأفكار | طرق وتقنيات توليد الأفكار | المنظور المتبادل
0 زهرة القرنفل
0 صور شكر
0 ماقلتولي رايكم؟؟
0 عليك بهذا تكن أسوأ الناس..!
0 كيف تتصرف عندما تكتشف أن طفلك يسرق؟
0 مواضيع نديم البدر في المنتدى السياسي والاخباري
0 الرد على المواضيع
0 هذيان افكار اهلا بك
التوقيع
اضغط هنا لتكبير الصوره
اضغط هنا لتكبير الصوره
«يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم»
اضغط هنا لتكبير الصوره
اضغط هنا لتكبير الصوره
د/روليان غالي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-01-2013, 07:10 PM   #2
عضو موقوف
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
الدولة: بلد المليون ونصف مليون شهيد
المشاركات: 13,321
مقالات المدونة: 6
معدل تقييم المستوى: 0
* بسمة أمل * is on a distinguished road
افتراضي


مافهمت شي كل الحروف متشابهة هههههه
ان شاء الله يستفيد شي يهودي من هاد التعريف هع
مشكورة حبيبتي


0 أهم النصائح الرمضانية للمحافظة على قلب سليم
0 رحمة النـــّبيّ الكريم بغير المسلمين
0 داعش تعدم عددا من الجنود السوريين بوحشية
0 كيف تكونين صديقة طفلك؟
0 كيف تختارين حمالة الصدر لثديين مختلفين في الحجم؟!
0 إلى جميع المسافرات تجنبن الوقوع في هذه الأخطاء
0 الألوان تؤثّر سلباً وإيجاباً في العلاقة الزوجية
0 كيف تتعامل مع غيرة المرأة؟
0 نصائح وإشارات تساعد في اختيار نصفك الثاني
0 4 علامات تدلّ على إهتمام عريسك بك!
0 تقارير إستخبارية غربية: ليبيا ساحة مناسبة لظهور "داعش"
0 ما الذي يزعج ضيوفك في صالة البيت؟؟
0 الإكثار من اللحوم في رمضان يضر الكلى
0 رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي -خاص بالمسابقة-
0 محطات صدّام حسين من المهد إلى اللحد في ذكرى إعدامه الثامنة
* بسمة أمل * غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-01-2013, 08:16 PM   #3
-||[عضو نادي الامرآء]||-
 
الصورة الرمزية د/روليان غالي
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الدولة: بلاد العرب أوطاني من الشام لبغدان ومن نجد الى يمن الى مصر فتطوان.."Holy land"..من المحـيط الى الخليج
العمر: 34
المشاركات: 17,035
مقالات المدونة: 5
معدل تقييم المستوى: 26
د/روليان غالي will become famous soon enough
افتراضي


اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة * بسمة أمل * اضغط هنا لتكبير الصوره
مافهمت شي كل الحروف متشابهة هههههه
ان شاء الله يستفيد شي يهودي من هاد التعريف هع
مشكورة حبيبتي
هههههه دبه ان شاء الله

تعلمت الابجدية العبرية من فترة بس نسيتها هع هع

نورتي الموضوع حياتي


0 حكم و أمثال المانيه
0 حروف الجر في الايطالية
0 ميسي يفوز بجائزة الحذاء الذهبي الاوروبية لعام 2012
0 لغز إنهيار الريال .. وسر تألق البارسا
0 دروس تعلم اللغة الفارسية (الدرس الثالث)
0 برشلونة تكرم الجندي الصهيوني شاليط!
0 فرحة موراتا الهستيرية وهدف ميسي المشبوه ووحشية نافارو مادة دسمة للصحافة الأسب
0 Algerian Eagle اشراف/ قسمي كرة القدم العالمية والعربية
0 كلمات لا يجب ان تقولها المرأة لزوجها اطلاقا
0 دروغبا : ميسي و رونالدو مثل الوحـوش !
0 تياجو.. أفضل لعبة لـ "ميسي" !
0 امثال عربية مترجمة إلى الروسية
0 هل بشار والمالكي اقل همجية من داعش؟
0 نادي الالفية العشرون 'النادي الملكي"
0 أمثال وحكم وعبارات ومصطلحات من اللغتين الألمانية والعربية "4"
التوقيع
اضغط هنا لتكبير الصوره
اضغط هنا لتكبير الصوره
«يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم»
اضغط هنا لتكبير الصوره
اضغط هنا لتكبير الصوره
د/روليان غالي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-01-2013, 09:08 PM   #5
-||[عضو نادي الامرآء]||-
 
الصورة الرمزية د/روليان غالي
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الدولة: بلاد العرب أوطاني من الشام لبغدان ومن نجد الى يمن الى مصر فتطوان.."Holy land"..من المحـيط الى الخليج
العمر: 34
المشاركات: 17,035
مقالات المدونة: 5
معدل تقييم المستوى: 26
د/روليان غالي will become famous soon enough
افتراضي


اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة * بسمة أمل * اضغط هنا لتكبير الصوره
كانها طلاسم سحريه ههههههه
انا تعلمت حرف او حرفين من مده ههههه ونسيتهم
هههههههههه انتي كمان دبه؟؟؟؟؟
هع هع نورتي مرة تانية اضغط هنا لتكبير الصوره


0 الإعلان رسميا عن إدراج حزب الله على لائحة الإرهاب
0 تمثيل قوي للمرأة في البرلمان..!
0 رسالة من انيس الورد ارجو من الجميع الدخول
0 الضمائر في الايطالية
0 كاسبرسكي تكشف تفاصيل فيروس التجسس الإلكتروني "ميني فلايم"
0 برشلونة وبايرن ميونيخ.. "الناجون من النار" للكبار فقط!
0 مميزوا الاقسام العامة لشهر أبريل 2013
0 كــبير يا جنرال "زروال"
0 رونالدو يتبرع بجائزة "الحذاء الذهبى" لأطفال غزة
0 صور حيوانات تشبه النجوم
0 طالبة إماراتية تبتكر سيارة لذوي الإحتياجات الخاصة
0 الألعاب‏ ‏الزوجية‏ ‏لا‏ ‏تقضي‏ ‏على‏ ‏الملل
0 3 ملايين اسرائيلي هربوا ونشكر كل من قدم لنا رصاصة
0 زغلول النجار و رأيه في القضية الفلسطينية
0 عمود كهربا هرباااان
التوقيع
اضغط هنا لتكبير الصوره
اضغط هنا لتكبير الصوره
«يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم»
اضغط هنا لتكبير الصوره
اضغط هنا لتكبير الصوره
د/روليان غالي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
زكريا تامر Emad Alqadi منتدي الأدب العالمي و روائعه 2 01-31-2019 10:08 PM
معلومات كاملة عن النمر Flame tiger منتدي عالم الحيوان و النبات 8 01-29-2019 12:41 PM
النمر <<معلومات و صور رااائعه هدى 2009 منتدي عالم الحيوان و النبات 5 01-19-2019 12:20 PM
أدوات الدراسة باللغة العبرية سمية ناصر منتدي اللغات الأجنبية 3 01-25-2014 10:56 PM


الساعة الآن 07:01 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
المقالات أو المشاركات أو الآراء المنشورة في شبكة منتديات برق بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لشبكة برق بل تمثل وجهة نظر كاتبها.