قديم 11-01-2013, 06:24 PM   #1
-||[عضو نادي الامرآء]||-
 
الصورة الرمزية د/روليان غالي
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الدولة: بلاد العرب أوطاني من الشام لبغدان ومن نجد الى يمن الى مصر فتطوان.."Holy land"..من المحـيط الى الخليج
العمر: 35
المشاركات: 17,030
مقالات المدونة: 5
معدل تقييم المستوى: 27
د/روليان غالي will become famous soon enough
اسلاميات التعريف بالإسلام (باللغة العبرية)


תמצית מאפיינים האסלאם
التعريف بالإسلام
(باللغة العبرية)


2010 - 1431


תמצית מאפיינים האסלאם
השבח לאל ריבון העולמות והתפילה והשלום לראש השליחים נביאינו מוחמד ולצאצאיו ולחבריו.
האסלאם הוא העדות שאין אל מלבד אללה ושמוחמד שליח אללה בלב בלשון ובאיברים , והוא כולל את האמונה בששת עיקרי האימונה וקיום חמשת עיקרי האיסלאם הלכה למעשה כי אות.
והאיסלאם הוא אחרון השליחויות האלוהית שאללה הטיל על אחרון נביאיו ושליחיו "מוחמד בן עבד אללה" עליו השלום, והוא דת האמת שהאל לא יקבל זולתו משום יצור .
והאל קבעו נגיש ופשוט ללא כל סיבוך או קושי ולא חייב את מאמיניו יותר מיכולתם , שאינם סובלים.
זהו דת שבמהותה המונתיאזים ודוגל באמת, בצדק,וברחמים,והוא הדת האדירה המכוונת את האנשים לכל דבר מועיל רוחנית וחומרית בעולם הזה ובעולם הבא, והוא הדת שבא האל תיקן בין הלבבות התועים והתאוות השוטות והצילים מחשכות הסטייה והתווה להם את דרך הצדק והאמת.
והוא דת הישירה והאמינה בכל הצקויות ,סיפוריה הם אמת ,אמונותיה נכונות ,מעשיה ישרים,ומוסריה נשגב ונימוסיה נעלים.
מטרות שליחות האיסלאם היא לממש את הסיעיפים שלהלן:
1- שהאנשים יכירו את אללה בוראם, דרך שימותיו וכינויו ומאפייניו הייחודיים ומעשיו המחוכמים שאין לו שותפים בעשייתם והיותו ראוי למעמד זה לבדו בלא כל שותף.
2- הדרישה מהאנשים לעבוד את אללה לבדו ללא כל שותף, ע"י קיום מצוותיו בספרו "הקוראן" ובהכוונות שליחו " סונה וחדית'" לתיקונים ולאושרם בשני העולמות (בעולם הזה בועולם הבא).
3- להביא לידיעתם את מצבם ואת עתידם לאחר מותם בקבר ובתחיית המיתים ביום הדין ובגורל כל יצור- לגו עדן או לגיהנום בהתאם למעשיהים לטוב ולרע.
אפשר לסכם את עיקר יסודות האסלאם בסעיפים שלהלו:
ראשית עיקרי האימונה "ארקאן אלאימאן":
1- העיקר הראשון – האמונה באללה ,זה כולל את הדברים הבאים
א- האימונה בריבונות אללה יתעלה: כלומר הריבון הבורא הבעלים של העולם המכוון והמנהל לכל ענייני בריאיו ודיינם.
ב- האימונה באולהיות אללה יתעלה כלומר : הוא אל האמת ושאר האלילים זולתי הם שקריים ופסולים.
ג- האימונה בשמיותיו כינוייו ומאפייניו תכלומר: יש לו שמות תואר מיוחדים ומאפיינים מושלמים ונשגבים,לאור האמור בספרו (הקוראן) והכוונות שליחו (סונה,חדית') עלין השלום.
2- העיקר השיני הוא האימונה במלאכים:
המלאכים הם עבדים מכובדים , האל בראם הם עבדיהו וצייתו לו , והוא חייבם למלא משימות מוגדרות , מהם:"גיבריל" האחראי להעברת ההשראה האלוהית מאללה לנביאיו ולשליחותיו ,ומהמלאכים גם " מיקאאיל" האחראי לגשם ולצמחים ,ומהם גם "אסראפיל" האחראי לתריעת השופר ביום הדין , ומהם גם "מלאך המוות" האחראי לנטילת הנישימות ברגע המוות.
3- העיקר השלישי , האימונה בספרי הקודש-
אללה יתגדל ויתקדש הוריד לשולחיו ספרי קודש להדרכת האנשים לטובתם ולתיקונםתמספרים אלה ידוע לנו:
א- התורה שאללה הוריד למושה עליו השלום והוא המפואר בספרי בני ישראל
ב- הברית החדשה "האינגיל" שאללה הוריד לישו (עיסא) עליו השלום.
ג- תהלים (זבור) שאללה העניק לדוד עליו השלום .
ד- מגילות איבראהים עליו השלים שקיבל מאללה.
ה- "אלקוראן" המפואר וגולת הכותרת שאללה הוריד לנביאו מוחמד עליו השלום, אחרון הנביאים שביטל בו את שאר ספרי הקודש הקודמים וערב לשמירתו מזיוף משום שהוא ישאר ראייה חותרת נגד כל היצורים עד יום הדין.
4- העיקר הרביעי – האימונה בשליחים:
אללה שלח שליחים לברואיו, מנוח עליו השלום וכלה במוחמד עליו השלום,וכל השליחים ובכלל ישוע בן מרים ועוזייר עליהם השלום, הם אנשים ברואים ללא שום סממן של ריבונית או אלוהית , שכן הם עבדי האל שזכרו בכבוד השליחות , והוא חתם את השליחויות בשליחות מוחמד עליו השלום שנשלח לכל האנשים ואין נביא אחריו.
5- העיקר החמישי – האימונה באחרית הימים
והוא יום הדין שבו האל אוסף את כל הברואים , עם תחיית המתים מקבורותיהם לחיות חיי נצח בגן העדן או בגיהינום בהתאם למעשיהים, והאימונה באחרית הימים היא האימונה בכל מה שיהיה לאחר המוות מהייסורים וההנאה בקבר (בהתאם למעשי האדם באחייו),דרך תחיית המיתים וכלה ביום הדין לגן עדו או לגיהינום.
6- העיקר השישי – הימונה בגורל.
הגורל הוא האימונה שהאל קבע את בריאת היצורים מראש בתיחכומו ובחוכמתו וכל היצורים ידועים לו ובריאתם כתובה אצלו בלוח השמור , והם נבראו בהתאם לרצון אללה בידיעתו והכוונתו ובבריאתו להם.
 שנית יסודות האסלאם (ארקאן אלאסלאם).
האסלאם מבוסס על חמישה יסודות ואין והמוסלם נחשב מוסלם באמת אם לא יאמין ביסודות אלה ויקיים הלכה למעשה והם:
1- היסוד הראשון העידות (שהאדאתאן) אל מלבד אללה ושמוחמד הוא שליח אללה עדות זו היא המפתח לאסלאם והבסיס שעליו ייבנה.
משמעות העדות ש "מוחמד הוא שליח אללה " היא להאמין לדבריו שמסר ולציית לצויוויו ולסלוד לאיסוריו, ושהאל ייעבד רק במה שהתווה.
2- היסוד השיני – "התפילה"
היא כוללת חמש תפילות חובה יומיות, שהאל התווה למען תהיה מילוי חובה, מצד הבריאים כלפי יוצרם ושבח ותודה לו על חסדיו ,וקשר בין המוסלמים לבין ריבונו, מונולוג של היצור הקורא לאולהיו ומבקש ממנו , ודרך לסלידה מאיסורים ומעבירות.
ועל התפילה הישרה לתקן את דרך האדם, ואמונותיו ומחייבת שכר מאללה בשני העולמות ,ובכל זאת הוא זוכה בשלווה נפשית וגופנית וזה מביא לו אושר בשני העולמות.
3- היסוד השלישי – הצדקת החובה (זקאה)
היא צדקה החלה על כל המחוייבים בה אחת לשנה ,לטובת הראויים לקבלתה העניים ועוד (מצארף אלזקאה ).
ואין היא חובה על העני שרכושו והכנסתיו פחותים מסף חובת מתן הצדקה (ניסאב אלזקאה).
והיא חלה על העשירים להשלמת דתם ואמונתם להגזלת כספיהים ומוסרם, להרחקת מזיקים מהם ומכספיהים, ולטיהורם מעוונת ולניחום הנזקקים והעניים והטיפול בעניינים בכלל , ועם זאת היא אחוז מועט ביותר יחסית לכספים הרבים שהאל העניק להם.
4- היסוד הרביעי – הצום (סיאם)
הוא צום חודש רמדאן המבורך ,החודש התשיעי מחודשי שנת הירח שבו משתתפים כל המוסלמים בניטשת תאוותיהם המקוריות כגון אוכל,שתייה,ויחסי אישות, במשך היום מהפצעת השחר לשקיעת השמש , והאל מפצה את הצמחים בחסדים רבים בהשלמת דתם ואמונתם ומכפר על עוונותיהם ומעלה את דרגות אמונתם ושכרם בשני העולמות.
5- היסוד החמישי – העלייה לרגל (חג'):
הוא ההליכה למסגד האל (הכולל את אלקעבה) במכה לקיום עבודה דתית מיחדת בזמן ובמקום מוגדרים בהלכה המוסלמית ,פעם בחיים.
בעלייה לרגל נאספים המוסלמים מכל קצות תבל אל האדמה הקדושה ביותר ,כדי לעבוד ריבון אחד (אללה) לובשים תלבושת אחידה , ללא הבדל בין נשיא ואזרח , עשיר ועני לבו ושחור. כולם מקיימים את נהלי העלייה לרגל במשותף ( בזמן ובמקום), ובעיקר מעמד ערפה הקפת אלקעבה הקדושה, כיוון תפילת המוסלמים ( קיבלה) וההליכה בין ספה למרוה ,ביסוד זה טמונות תועלות דתיות וחומיות רבות עץ איך ספיר.
 שלישת " איחסאן" – שיא האימונה.
הוא עבודת אללה באימונה ובאסלאם כאילו אתה רואה אותו, וטם טינך רואה אותו הוא רואה אותך , כלומר להרגיש זאת ולנהוג בהתאם להכנות שליח אללה , מוחמד עליו השלום ואי הפרתם כל המצויין לעיל מהווה את הקרוי דת האסלאם.
ידוע כי האסלאם סידר את חייי האנשים יחידים וקבוצות , והבטיח להם אושר בעולם הזה ובאחרית הימים הוא התיר להם נישואים ושידל להינשא , אסר זנות ומשכב זכרים ושאר עוונית , חייב שמירה על קשרי קרבה תבע רחמים על העניים והמסכנים והדאגה לצרכיהם , דרש מוסר טוב וינמוסים ושידל לרכוש אותם, אסר מנהיגים נאחלים והתריע נגדם , התיר רווחים בדרך כשרה במסחר ואסר ריבית ומסחר אסור המלווה במרמה והלולכי שולל, האסלאם התחשב בהבדלים האינבינדיאליים בין האנשים מבחינת מידת דבוקתם בדרך היישר והשמירה על זכויות הזול , לכן נקבעו עונשים מרתיעים לסטיות מצרך האל.
כגון: הכפירה , הזנות, שתיית משקאות משכירים ועוד, כן האסלאם קבע עונשים מרתיעים לפגיעות בזכויות האנשים , חייהם כבודם ורכושם : כגון הרצח הגניבה הוצאה הדיבה ההראהת הגזל והשוד, כך שחומרת העונשים הולמת את חומרת הפשעים עצמם.
האסלאם גם קבע וסידר את יחסי הגומלין בין שליטים ונשלטים והטיל על הנשלטים לציית לשליטים כל עוד לא נדרשו להפר מצוות דת ואסר עליהם למרוד בשליטים למניעת נזקים כללים ופרטחחם.
ניתון לחתום ולומר : האסלאם הכיל בניית יחסים ומעשים נכונים בין העבד לבין ריבונו ( אללה) ובין האדם וחברתו בכל תחומי חייו לכל דבר טוב במוסר בנימוסים וביחסים חברתיים וכלכליים יש שורש ומקור באסלאם שהדריך אליו ושידל לרכוש אותו, וכל דבר פסול ומזיק בכל תחומי החיים במוסר ויחסים החברתיים והכלכלה נמצא שהאסלאם אוסר אותו , ומתריע נגדו וכל אלה מוכיחים את שלמות דת האסלאם וטובו בכל צדדיו
והשבח לאללה ריבון העלומות


0 الحرية لفلسطين ... هتافات الشرفاء
0 اجازة مفتوحة
0 مورينهو ينافس توتنهام وبورتو على خطف براهيمي
0 خمسة أسباب تزيد من وزنك رغم الريجيم
0 لماذا انحنيت؟
0 تحويل الصفويين لإيران من المذهب السني إلى الشيعي
0 الاتحاد الإنجليزي ينحاز للاعبين المسلمين
0 أمثال وحكم وعبارات ومصطلحات من اللغتين الألمانية والعربية "5"
0 الاندرتيكر ( أسطورة المصارعة) وأحترامه للإسلام
0 مايكروسوفت: 405 مليون مازالوا يستخدمون ويندوز إكس بي
0 7 عوامل رئيسية تؤثر في نضارة البشرة
0 صيحة نذير ... إلى أمة الغضب «اليهود» ! للشيخ ربيع المدخلي حفظه الله
0 أين يقع مركز الانترنت ...؟؟
0 مقطوعات من البرمجة العصبية,nlpمجموعة دورات,دكتور أمين رمضان,المرونة,الحكمة,مقطع فيديو
0 كيفية التخلص من حب إنسان ..بالفيديو
التوقيع
اضغط هنا لتكبير الصوره
اضغط هنا لتكبير الصوره
«يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم»
اضغط هنا لتكبير الصوره
اضغط هنا لتكبير الصوره
د/روليان غالي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-01-2013, 07:10 PM   #2
عضو موقوف
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
الدولة: بلد المليون ونصف مليون شهيد
المشاركات: 13,306
مقالات المدونة: 6
معدل تقييم المستوى: 0
* بسمة أمل * is on a distinguished road
افتراضي


مافهمت شي كل الحروف متشابهة هههههه
ان شاء الله يستفيد شي يهودي من هاد التعريف هع
مشكورة حبيبتي


0 كيف تضعين حداً لاهماله لك؟
0 إمام الحرم النبوي يرد على فتوى مظهر شاهين بتطليق "الإخوانية"
0 محاكمة القرن..تأجيل الحكم على مبارك إلى 29 نوفمبر
0 أقلية ميانمار المسلمين مُحاربون من السلطة الحاكمة والمعابد البوذية
0 أي مكياج لعدساتك اللاصقة؟
0 باقات من ريش
0 التفاح والماء سرّ الحمية الناجحة
0 للبنات فقط.. نصائح لتجنب مشاكل السفر للمرة الأولى
0 10 نصائح ذهبية لكلّ عروس قبل شراء فستان الزفاف
0 أسماء المواليد والاضطرابات النفسية
0 علمي ابنك الطاعة بأبسط الطرق
0 ما هي الأطعمة التي يحبّها القلب؟
0 احتباس السوائل وآثاره على القلب
0 طائرات إماراتية وطيارون مصريون الغرب يتهم القاهرة وأبوظبي بقصف طـــرابلس
0 حسني مبارك يتمنى أن يصبح السيسي رئيساً ويطلب مقابلته والجلوس معه
* بسمة أمل * غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-01-2013, 08:16 PM   #3
-||[عضو نادي الامرآء]||-
 
الصورة الرمزية د/روليان غالي
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الدولة: بلاد العرب أوطاني من الشام لبغدان ومن نجد الى يمن الى مصر فتطوان.."Holy land"..من المحـيط الى الخليج
العمر: 35
المشاركات: 17,030
مقالات المدونة: 5
معدل تقييم المستوى: 27
د/روليان غالي will become famous soon enough
افتراضي


اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة * بسمة أمل * اضغط هنا لتكبير الصوره
مافهمت شي كل الحروف متشابهة هههههه
ان شاء الله يستفيد شي يهودي من هاد التعريف هع
مشكورة حبيبتي
هههههه دبه ان شاء الله

تعلمت الابجدية العبرية من فترة بس نسيتها هع هع

نورتي الموضوع حياتي


0 حاربوا الشاذلي بالنكت .. لأنه أزاح بارونات الفساد
0 أمثال وحكم ألمانية ومقابلها في العربية
0 ديكور منزل غير تقليدي قمّةٌ في الرفاهيّة
0 princesse 11111 و ‏♥ النشمي ♥ مبارك الاشراف
0 الابجدية في الألمانية
0 اعفاء من المهام
0 لماذا لم يلعب زين الدين زيدان للمنتخب الجزائري؟
0 الفيديو الذي حاولت فرنسا إخفائه وحاول الفيس بوك مسحه
0 السياسي ومواجهة النفس!
0 أمريكا تتجسس علينا
0 الشعب يريد والغرب يستفيد ..
0 سائق يتحول الي ذئب مصاص دماء ثم ينتحر أمام الركاب(اقوى كاميرا خفية 2013)
0 جميع اهداف اليوم الثاني دوري ابطال اوروبا 7-11-2012
0 خيتافي يحدث المفاجأة ويطيح بالريال
0 اجمل الامثال عربي انجليزي فرنسي
التوقيع
اضغط هنا لتكبير الصوره
اضغط هنا لتكبير الصوره
«يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم»
اضغط هنا لتكبير الصوره
اضغط هنا لتكبير الصوره
د/روليان غالي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-01-2013, 08:28 PM   #4
عضو موقوف
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
الدولة: بلد المليون ونصف مليون شهيد
المشاركات: 13,306
مقالات المدونة: 6
معدل تقييم المستوى: 0
* بسمة أمل * is on a distinguished road
افتراضي


كانها طلاسم سحريه ههههههه
انا تعلمت حرف او حرفين من مده ههههه ونسيتهم


0 كيف يحضّر الفيسبوك لعيد الحب؟
0 5 نصائح لثياب مولودك الجديد
0 فضائل حِفظ القرآن الكريم
0 ماذا تخبر لغة الجسد عن عريسك؟
0 كيفية الاعتناء المنزلي بحب الشباب للبشرة الحساسة
0 مصر أسوأها .. تعرفي على أفضل الدول العربية بالنسبة لحقوق المرأة
0 اليوم.. اعتدال ربيعي يتساوى الليل والنهار في كل بقاع الأرض
0 6 طرق غريبة لخسارة الوزن
0 الوصفات الأساسية لجعل الشفاه كبيرة ومكتنزة
0 النساء صاحبات الوجه الطفولى أطول عمرًا وأقل عرضة للإصابة بالضغط
0 تونس: ظاهرة تورط نساء في الأعمال الإرهابية تثير الجدل
0 غموض حول حياة "اية الله الخميني" في تركيا وفرنسا.
0 رزان تشتري فانوس رمضان من الحسين
0 علماء يطورون شريحة تحرك مقاعد المعاقين باستخدام عضلات الأذن
0 كيف تعتنين بشعرك المجعّد قبل الزفاف؟
* بسمة أمل * غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-01-2013, 09:08 PM   #5
-||[عضو نادي الامرآء]||-
 
الصورة الرمزية د/روليان غالي
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الدولة: بلاد العرب أوطاني من الشام لبغدان ومن نجد الى يمن الى مصر فتطوان.."Holy land"..من المحـيط الى الخليج
العمر: 35
المشاركات: 17,030
مقالات المدونة: 5
معدل تقييم المستوى: 27
د/روليان غالي will become famous soon enough
افتراضي


اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة * بسمة أمل * اضغط هنا لتكبير الصوره
كانها طلاسم سحريه ههههههه
انا تعلمت حرف او حرفين من مده ههههه ونسيتهم
هههههههههه انتي كمان دبه؟؟؟؟؟
هع هع نورتي مرة تانية اضغط هنا لتكبير الصوره


0 ما هو كيد النساء ؟
0 البلد الوحيدة لا يتغير موعد أفطار رمضان فيها
0 الافعال في الصينية
0 أقوال العلماء في حديث (أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر)
0 “Tikker” ساعة تحتسب الوقت المتبقى في حياة مستخدمها
0 الفشل كنز ثمين ياخذك للنجاح . الفشل والنجاح . اسباب النجاح . سبب الفشل . اهمية الفشل
0 القرضاوي لِنصر الله:"أنت نصر الطاغوت وحزبك نشر الشيطان"
0 *ابتسامة فتاة* اشراف / قسم اللغات الاجنبية
0 مهارات تقود الرجل ليصبح شخصية ناجحة
0 عقيدة أهل السنة والجماعة-فارسي "عقيدهء أهل سنت وجماعت"
0 الصحراء..غربية ام مغربية؟؟ (موضوع للنقاش)
0 المؤنث في الايطالية
0 مدارك النظر في السياسة الشرعية
0 ممارسة طقوس "عبدة الشيطان" بشقة وسط الجزائر العاصمة
0 معاني اسماء البلاد والدول
التوقيع
اضغط هنا لتكبير الصوره
اضغط هنا لتكبير الصوره
«يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم»
اضغط هنا لتكبير الصوره
اضغط هنا لتكبير الصوره
د/روليان غالي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
زكريا تامر Emad Alqadi منتدي الأدب العالمي و روائعه 2 01-31-2019 11:08 PM
معلومات كاملة عن النمر Flame tiger منتدي عالم الحيوان و النبات 8 01-29-2019 01:41 PM
النمر <<معلومات و صور رااائعه هدى 2009 منتدي عالم الحيوان و النبات 5 01-19-2019 01:20 PM
أدوات الدراسة باللغة العبرية سمية ناصر منتدي اللغات الأجنبية 3 01-25-2014 11:56 PM


الساعة الآن 01:51 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
المقالات أو المشاركات أو الآراء المنشورة في شبكة منتديات برق بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لشبكة برق بل تمثل وجهة نظر كاتبها.