2222

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع
قديم 02-02-2009, 03:26 AM   #1
-||[كبار الشخصيات في المنتدى]||-
 
الصورة الرمزية هدوء الكون
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 2,766
معدل تقييم المستوى: 17
هدوء الكون is on a distinguished road
افتراضي هل انت انثى بمعنى الكلمه


اضغط هنا لتكبير الصوره


الًسّلام عً ــلًيكم وًرَحمـة الله وًبَــركـَِـأَتهـً.... اضغط هنا لتكبير الصوره اضغط هنا لتكبير الصوره اضغط هنا لتكبير الصوره

صباح/ مًســاّء الخًــير وأنًِفاسْ الــَزهـَور وطــاًعـًِة الَِرحَ ــَِمن.... اضغط هنا لتكبير الصوره

صًــباَح /النرجس حين بغفو في قلوًِب عَــِذبة.... اضغط هنا لتكبير الصوره اضغط هنا لتكبير الصوره

هًل أنتي أُنثَُِـ ىَْ بٍكل مَعنى الكلمهــً....؟؟
اضغط هنا لتكبير الصوره


مَـوِلُـوِدَ جَدِيَدْ , الجَنّسْ أُنّثَـىْ تَكُبَرِ هَذِهْ الأُنَثَـىْ وتَعِيـشَ طُـوِلْ حْ ـيَاتَهَـا بـْ مُسَمّـى أُُنَثَـى وتَمُـوِتْ

وهِـي أُنّثَـى ..... اضغط هنا لتكبير الصوره اضغط هنا لتكبير الصوره

خُلِقَتْ وعَاشّـتْ ومَاتَتَ وهِـيْ ماتَحَمِـلْ مِنّ الأُنُوِثَـةْ إلآ مُسَمّـاهّـاْ .... اضغط هنا لتكبير الصوره

وهّذا اللّـيْ صَـايِـرِرِ , نُشُـوِفْ بَنّـاتْ " أفَضِـلّ نسّمِيهُمَ مَخَلُوقَـاتْ " عَالةْ ع الأُنُوِثَـة ْ

الأُنَثَـىْ إنّسَـانةْ أرِقـَىْ .. كَانَتْ ومّازَالَتْ المّلَهَـمْ الأوُلَ لـ غَزِلْ الشُعَـرِاءْ....
اضغط هنا لتكبير الصوره
وبـْ المّوضُـوِوِعَ هَـذا بيًرف عَـنّ مـلآمِحْ الأُنَثَـىْ " المُكَتَمِلَةْ الأُنُووثَـةْ " ,, مّنَ كُـلَ

الجَوِانّبْ "بإخَتَصَـارِ" مـلآمَحْ الأُنَثّـىْ الحقِيقِيـةْ ....
اضغط هنا لتكبير الصوره
المُـ عْ ــآآمَالآتَ ..... اضغط هنا لتكبير الصوره
مَلِتَـزْمّـة بَدِيِنّهـاْ....

حَسَنّـة الأخَـلآقْ .....

مُؤدبَـة مّـع الصَغِيـرِ والكَبِيِـرِ ...

تَحَتْـرِمّ الكَبِيَـرِ والصَغِيَـرِ لأنّهـا تحَتَرِمّ نفَسَهّـا أوُلاً وأخِيَـراً...

تبْعَـد بأكَبّرِ قَدرِ الأمّكَـانْ عنّ المشَاكِـلْ << مو تعَتَبِرِهْـا فـرِدْ عَضّـلآتْ وقَوةْ شخَصِيَـاتْ ...

لهَـاْ قِيَـمّ ومّبّـادِيءْ صَحِيَحَـةْ ماشَيْـة عَلِيّهـاْ بحَيَاتّهـاْ....

مّاشَيَـةْ بْحَدوُدَ الشّرِعَ والعَـرِفْ ...

أبْتَسامّتَهـاْ دائِمّـا مُشَرِقَـة ع وجِهَهَـاْ ...

كَلّهَـا حَيّويَـة ونّشّـاطْ لمّا تُشُوفَيِهَـا تحَسّـيَ أنَهـاْ فعـلاً شّابْـة.... اضغط هنا لتكبير الصوره
اضغط هنا لتكبير الصوره
لمّا تكُـوِنْ بْمّكَـانْ تَمّـلأهَ حَيَـاةْ وتَتَرِكّ بصَمّتَهـاْ ....

لهْـا أهَدّافْ وطَمّـوحْ , إنّسانَـةْ منّتَجـةْ ...

مُتّعَلِمـةْ , مُثَقَفـةْ , " مُو ثَقافَـةْ مُطِرِبِيَـنْ وسَتّـارِ أكَادِيمّـيْ " ولاثَقَـافَةْ مُقَتصَـرِةْ ع الجّمَالْ والمّيِكْ أبْ ....

إذا جَلّسَتِـيْ مّعَـاهَاْ تفِيَدَكْ وتَسَتَفّيـدْ مّـوْ بَـسْ تضَيـعْ وقَتِكْ بالحَـشْ والنّمّيِمْـة ....

ذًكيهــً , صَادِقّـةْ , مُتَـزنَةْ , رَزِينّـةْ , بعِيَـدهـْ كُـل البَـعدْ عَـنّ التَكَبُـرِ والغُرُوِرَ ,....

تَعَرِفْ قِيمّـةْ نفَسَهْـا وأهَلّهـا , حَرِيصّـةْ ع سُمّعَتَهْـا....

مّاتـرِفَـعْ صـُوتَهـاْ ع أحَـدْ ...

وغْ ـيِرِهَـاْ كثِيَـرِ .. مّاتخَفـىْ علِيّكُـمَ وأنُتُـو أعَرِف فِيِهـْـاّ~ ..

اضغط هنا لتكبير الصوره

التصّـرِفَـاتْ ....
جَلّسَتهْـا صَحِيْـة... اضغط هنا لتكبير الصوره

هـادِئَـةَ ...اضغط هنا لتكبير الصوره اضغط هنا لتكبير الصوره

خّجُـوِلةْ " صفَةَ تتَمّيـزَ بهَـا الأُنَثَـىْ, فلّـوْ مّاكـانًتْ فَيَهـاْ حطَـيْ × علّيَهـاْ ....

صَـوِتّهَا مُنّخًفِـضْ مُـو مُتَذَبْـذِبْ << مُـوِ تُخَـرِجِـيْ مّنَ عِنَدهْـا لـ عِيَـادَةْ الأذَنُ !!

مشَيَتهَـا رِاكّـزِهْـ وااثِقّـةْ و هـَادِئـةْ زيّ النّسَمّـة بَدُونّ تغَنُجّ ولآ تَمَايْلَ ...

ضحْ ـكًـتهَـا نّـاعْمَـةْ سـَاحّـرِرِةَ أقـرّب للـ إبَتِسْـامّـةَ منّ القهقَـهًـة ...

تحَرُكَـاتّهـاْ نّاعمَـةْ وقَلِيّلّـةْ << مُـوتًزّعجَـكْ بـ خشَخَشَتّهـاْ وتجيِبْ لكـْ الحًـولَ ..

ماتتَدخْـلّ ف اللّـيَ مايَعَنِيَهْـااا...

ماتتفَلّسَفْ ع الفَـاضِيْ والمّلّيَـانْ ..

حكَيّهـاْ واضَـحْ مفَهُـوِوِمّ يخُرُجْ مـنّ فَمّهـاْ بَانّسيَــابْ...

ماتّسّمـعِيْ من فمّهـا ولآ لفظَـةْ صبيَانِيًـةْ أبَداً ولآ " ع ـرِبَجِيّـةْ " << وهّذيَ صايَرهـْ ف هـالآيّامْ
لآ وبَعًـدْ تتبَـاهـىّ ؟
الكَلّمّـاتْ النَابيـهْ ماتنَطَقْهـاْ أبْداً << وجَـعْ , يـَازِفّتَ ألـَخْ , البّنّـتْ اللّـيْ

تسَمّعِيِهَـا تقُـولَ كـِذا أحّكَمـيَ علِيَهـْا بالهمّجيَـةْ ..

الكَلّمّـاتْ اللّـيَ تخَدَشْ الحَيْـاء لَـوُ تموُتَـيَ تسمّعِيِهَـا مـنّ فَمّهـاْ...

إذا اتّكَـلّمـتَ بـ التَلِفُـونْ أو عـ السيَلوليّـرِ صُوتهّ،ـا مُنَخَفـضْ مـع وَضَـوحْ << مـوتصَارخّ كُلَهـمّ

ع ـرفَـوا كُـل أخبـارِهّـاْ ....
تـَرِاعِـيْ قـوأعَـدْ الأتِيَكِيَـتْ والـذُوقَ العَـامْ - مسَتمّعَـة جِيَدهـْ ..
اضغط هنا لتكبير الصوره

ومُحـاورِهـّ ممتَعّـة ....

حَكِيّهـاْ ذوُقَ ومّرِيَـحْ << مُـو تقُولكِـ هيييييَـهْ أنتَـيْ أو يّا أنَتَـيْ كأنّهـْا داخَلّـة عليَكِـ منّ الشّـارِعَ....


تبتَـعّدّ عـنَ الهَمّـز واللمّـز والمنّـاجَـاةَ والضحَكْ مـنّ غ ـيَرِ سّـببَ اضغط هنا لتكبير الصوره

لأنّـوو ... ؟

طبَيَعَيّــه غيَـرِرِ متصَنّعـةَ << أتمَـنّـىْ الأرض تبلّعنّـيَ لمّـا أشـُوفَ متصَنّعـة مكّشَـوفِْ ..

كُلَ تَعَامُـلآتَهّـا تحَـتْ بنّـدْ " لـوسَمحَتِـيْ , حاضَـرِ , مُمَكَـنّ ؟ "

نشيَطَـةْ .. مّسَتبشَـرِةَ .. ماتَسَمعِيَ منّهـاْ : تعّبَانّـةْ .. طّفَشَانّـةْ .. زهَقَانّـةَ .. وكـل الألفَاظْ اللّـي

تحَسسَكْ بإنّهـا بـ 80 سَنّـة ؟ اضغط هنا لتكبير الصوره

تصَرِفَاتْ كثَيّـرِ يسَونّهـا البَنّـاتْ ومأخذيّنّهــا عَـادّهـْ .. وتَخَـرٍِب أنُوثَتَهُـم : اضغط هنا لتكبير الصوره

أكَـلَ العَلّكـةْ " لبّـانْ " بَكُـلْ وقَـتَ .. شكَلّهَـا بجّـد مـُو حُلُـوْ .. والأفَضّـعْ انّهـَا تتكَلّـمْ مـعّ أحَدْ

واللبّانَـةْ بـ فَمّهَـاا ....

قضَـمّ الأظَافِرِ .. بَجَـدْ حـَرِكةْ بشَـ عْ ـةَ واللّـي تعَانّيَ منَهَـا المحلّوَل

بالصيَدَلِيَاتّ : ) ..

حـَكَ الأذَنّ .. إذا عَنّدِكْ التَهَابْ حَـاوُلِـيْ تعَالجِيْـهْ عَشَـانّ تتخَلَصِـيْ منّ المواقَفَ المحَرجَـةْ ..
اضغط هنا لتكبير الصوره
لمّسَ الشَعَـرِِرِِ بإسَتَمّرِارِ << وماتَأخَذّيَ منّ يَدهّـا شّئ أو تَسَلِمّيْ علِيَهَـا وتـَدلَ

عْ التَـوتَرََِ وعَدّمْ الثَقَةْ بالنَفَسْ ..وهَذيّ حَرِكـةْ مُـو حَلَـوةّ ومُلّفَتة .. وهِـيَ تقَشِيِـرِ الشَفَايِفّ....

فَرِقَعّـةْ الأصَابِـعْ << غَيَـرِ أنّهـَاْ بَشَعَـةْ ومَزعَجـةْ أحَسَهْا تَآلّمّ مَـا أدِرِيَ ....

كَيَـفَ يسّوُنَهْـاا ...

أوُقَـاتْ تَجَلّـسْ وحَدهْ وحَاطّـه رِجِلَ ع رِجـلَ وطُـوِلَ الُوقَتْ تهَزِ رِجِلْهـّا وتَمّرِجِحَهّـاْ
مَـلآهِي.....

أو تَجَلّسـِي جَنّبْ وحّدهـْ تَلآقِيَهَـا تَهـزْ َتَهـزْ تَهـزْ تَهـزْ .. مُزِعِجَـةْ تَوتَـرِكَ وتَرِفَعَ ضَغظِكْ .... اضغط هنا لتكبير الصوره

و تِجِيَ وحَدّهْـ كُلّ شُـوِيَ تَطّلـعَ شـئّ من الشَنَطـةْ ..
ألَـف طّعّـشَ مـرِرِهـّ تطََعْ المـرِايّـا " ماعْ ـنّدّهـَا ثَقَـةْ " .يا كثر ما أشوف هيدا الشي أو طُـوِلَ الجَلّسـةْ الجَوُال ف يّـدهـَا !! << سفّيَـرِهـْ الأُخَـتْ ؟
اضغط هنا لتكبير الصوره
العَصَبِيَهْ , دمّـارَ الأُنُوثَـة , وتقَـللْ الهِيِبْـه والُوقَـارِ ..

كَثَرِة التَلّفَتْ وتَرِكيِـزِ النّظَـرِ ع الأشَخَـاصّ ماورآهّـا إلا الخَفـةْ....خليكي ثقيلهــ

إذا كِنّتّـيْ بـ قِعَدّهـْ ايّـاكْ من الكـلآمَ الكثَيَِـرِ وأعطِيَ غَيِرِكْـ مجّـالْ ....

إذا كنّتّـي مـنَ النّـاسَ اللّـيَ طُـوَلْ الجَلّسَـة تَـرددْ : أنّـاا رحَتْ وأنّـا ..أشتَرَيَـتْ وأنَـا جـبَتَ وأنّا

وأنّـا .. حـولِيّ الخـلاًص مّنَهـَاا ...

لأنّـه أسَلُـوبْ مُنّفَـرِرِ والنّـاسَ رآحْ تقُـولْ عليِكِـ ْ حْ ـدِيثّـةَ نعَمـِةْ...

وغّ ـيَرِهَـا الكَثَيِـرِرِ ,, فـالأفَضّـلْ تنَتبِهّـيْ لـ نّفَسِكْ وتعَدِلّيْ تَصَرُفاتِكْ لاينّتّقَدُونِكْ ويتَكَلّمّـونْ علِيَكْ

"ويـَابَخّـتْ منّ بَكَـانِـيْ ولآضَحَكْ النّـاسْ علّيَـاْ "
اضغط هنا لتكبير الصوره

فهل رؤيتنا هذه رؤيه حقيقيه للانثى؟؟


//
لًكم أرق تحًيــاًتىأَ.... اضغط هنا لتكبير الصوره

م/نالتعديل الأخير تم بواسطة هدوء الكون ; 02-02-2009 الساعة 03:31 AM
هدوء الكون غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-02-2009, 04:38 PM   #2
امبراطورة المنتدى
 
الصورة الرمزية مينوو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 5,114
معدل تقييم المستوى: 21
مينوو is on a distinguished road
افتراضي


اختي هدوء الكون

اسمحيلي في البداية ان ابدي اعجابي بلقبك هدوء الكون ياله من اسم يبعث الطمأنية والهدوء في النفوس ويثلج الصدور ويعطي انطباعاً على انك من النوع الهاديء والرزين
فكما يقال لكل من اسمه نصيب نعدلها لكل شخص من لقبه نصيب ههه


اما بالنسبة للموضوع

موضوعك متميز جدا وجميل ورائع
روعة الانوثة عند اي فتاة تتحلى بها

كلمة الانوثة في حد ذاتها بحر من البحور الكبيرة والمليئة بالاسرار
كما للرجولة بحور وبحور

ولكن لو اختصرنا معاني الانوثة لقلنا

الانوثة هي صفة كل فتاة فلا توجد فتاة من غيرها

ولكن صفاتها قد تختلف من انثى لاخرى فهناك من تحمل اعلى معاير الانوثة وهناك من تحمل اقلها فأقلها وهكذا

والانثى المثاليه هي التي تستطيع ان تتحلى بكل الصفات واجملها مع الخلط بين الجد تارة والمزح تارة والرزانة تارة واللهو تارة ولكن ضمن حدود

وبرأي اجمل صفه من صفات الانوثة هيا ذكائها فاذا وجد الذكاء فتح لها كل الابواب
وعرفت كيف تستغل مواهبها لتكون انثى بمعنى الكلمة بكل ماتحمله معاني الانوثة من حب وعقل وحكمة وذكاء وحنان ورقة

تقبلي مروري
واشكرك لهذا الطرح المتميز
ودمت براعية الرحمن


0 النوم مشاكل النوم عند الاطفال
0 أطعمة لزيادة القدرة على الانتباه والإبداع
0 أطلق العنان لقدراتك وكن من الناجحين
0 انساك بعد الموت ؟؟ ماظنتي!!
0 برامج الانتي فايرس لعام 2007 شامل كافه البرامج
0 كوني غامــــضة تزدادي قوة وجاذبية
0 الجنس المشروط خذ بيع الجسد مقابل ووعود
0 جراحه شفط الدهون من الجسم بالصور
0 انواع طعام تزيد من ذكاء الاطفال
0 الفراولة تحميك من الاصابه بالسرطان
0 ملف كامل عن أمراض الاطفال
0 السوبر بلشات وماادراك مالسوبر
0 خواطر رائعة للاطفال
0 طرق العدوى بمرض الايدز
0 ماهي محطات النمو التي يقطعها طفلك؟
التوقيع
الصمت في حرم الجمال ِ جمــــــــالُ
ان الحروف تموتُ حين تقــــــــــالُ

(( همـــــس الليــــــــــــــــل ))
مينوو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-03-2009, 02:32 AM   #3
-||[كبار الشخصيات في المنتدى]||-
 
الصورة الرمزية هدوء الكون
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 2,766
معدل تقييم المستوى: 17
هدوء الكون is on a distinguished road
افتراضي


اشكرك عزيزتي مينو على لطفك ورقتك >>اخجلتي تواضعي ههه

وشاكره لك اضافتك فكلامك منطقي جدآ وانا مؤيده لك

وجمال موضوعي بمرورك غاليتي


هدوء الكون غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-05-2009, 01:12 AM   #5
-||[كبار الشخصيات في المنتدى]||-
 
الصورة الرمزية هدوء الكون
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 2,766
معدل تقييم المستوى: 17
هدوء الكون is on a distinguished road
افتراضي


ولا يحرمني من مرورك اشكرك غاليتي

نورتي

واسمح لي يالغاليه اوضح لك ان كلمه ان شاء الله تكتب هكذاهدوء الكون غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل تعلم .........معلومات جميله روعة احساس منتدى العلوم الكونيه والثقافات العامه 40 05-24-2019 11:04 AM
رواية عشـــاق من احفـاد الشيـطان - كامله $$$ الحب الخالد $$$ قسم الروايات المكتملة 171 03-27-2017 04:01 PM
رواية غارقات بـ دوامة الحب انا غير ~ قسم الروايات المكتملة 42 10-10-2013 06:42 PM
اذا كنت متميز فتفضل وخذ وسامك بسمة أنثى المنتدي العام 6 01-31-2011 11:01 AM


الساعة الآن 04:48 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
المقالات أو المشاركات أو الآراء المنشورة في شبكة منتديات برق بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لشبكة برق بل تمثل وجهة نظر كاتبها.